سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی

پوریا - فروش

لیست پیش فروش ساختمان پوريا (قطعه تجمیعی 31) رشدیه 2 با پیشرفت فیزیکی 58.41 درصد

ردیفهای هایلایت شده به فروش رسیده است.

شرايط پيش فروش

رديف نام واحد طبقه تعداد خواب موقعيت انباري پاركينگ متراژكل(مترمربع) قيمت هر متر مربع(ريال) قيمت كل (ريال) پلان طبقات
1 A1 1 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 31.804.861 3.741.841.839
2 B1 1 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 32.437.450 3.842.215.932
3 C1 1 3 شمال جنوب دارد دارد 117.7 31.804.861 3.741.841.839
4 D1 1 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 31.804.861 3.741.841.839
5 E1 1 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 38.803.176 4.596.236.141
6 F1 1 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 32.119.582 4.650.915.410
7 C2 2 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 32.596.384 4.719.956.397
8 D2 2 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 32.276.942 3.797.382.237
9 E2 2 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 33.244.883 3.937.856.378
10 F2 2 3 شمال جنوب دارد دراد 144.8 32.596.384 4.719.956.397
11 A3 3 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 32.756.105 3.853.755.740
12 C3 3 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 33.080.338 4.790.032.998
13 D3 3 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 32.756.105 3.853.755.740
14 E3 3 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 33.738.565 3.996.333.000
15 F3 3 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 33.080.338 4.790.032.998
16 A4 4 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 33.242.455 3.910.974.846
17 B4 4 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 33.903.940 4.015.921.704
18 C4 4 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 33.571.552 4.861.160.748
19 D4 4 2 شمالشرقی دارد دارد 114.6 33.242.455 3.910.974.846
20 E4 4 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 34.239.652 4.055.686.772
21 F4 4 3 شمال جنوب دارد دارد 141.3 33.571.552 4.861.160.748
22 A5 5 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 33.736.101 3.969.052.238

23

B5 5 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 34.407.508 4.075.569.306
24 C5 5 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 34.070.134 4.933.355.414
25 D5 5 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 33.736.101 3.969.052.238
26 E5 5 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 34.748.255 4.115.930.850
27 A6 6 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 34.237.151 4.028.000.791
28 B6 6 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 34.918.629 4.136.111.622
29 C6 6 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 34.576.195 5.006.633.000
30 D6 6 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 34.237.151 4.028.000.791
31 E6 6 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 35.264.488 4.177.078.589
32 A7 7 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 33.576.456 3.950.270.093
33 B7 7 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 34.244.655 4.056.279.357
34 C7 7 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 33.908.893 4.910.007.762
35 D7 7 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 33.576.458 3.950.270.093
36 E7 7 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 34.583.774 4.096.448.001
37 F7 7 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 33.908.893 4.910.007.762
38 A8 8 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 33.908.893 3.989.381.307
39 B8 8 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 34.583.774 4.096.448.001
40 C8 8 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 34.244.655 4.958.626.010
41 D8 8 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 33.908.893 3.989.381.307
42 E8 8 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 34.926.284 4.137.018.333
43 F8 8 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 34.244.655 4.958.626.010
44 A9 9 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 34.244.655 4.028.883.633
45 B9 9 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 34.926.284 4.137.018.333
46 C9 9 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 34.583.774 5.007.730.440
47 D9 9 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 34.244.655 4.028.883.633
48 E9 9 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 35.272.219 4.177.994.367
49 F9 9 3 شمال جنوب دارد دارد

144.8

34.583.774 5.007.730.440
50 A10 10 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 34.583.774 4.068.780.982
51 B10 10 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 35.272.219 4.177.994.367
52 C10 10 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 34.926.284 5.057.325.914
53 D10 10 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 34.583.774 4.068.780.982
54 E10 10 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 35.621.614 4.219.380.162
55 F10 10 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 34.926.284 5.057.325.914
56 A11 11 2 شمالغربی دارد دارد 117.7 34.926.284 4.109.077.305
57 B11 11 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 35.621.614 4.219.380.162
58 C11 11 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 35.272.219 5.107.417.343
59 D11 11 2 شمالشرقی دارد دارد 117.7 34.926.284 4.109.077.305
60 E11 11 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 35.974.502 4.261.179.814
61 F11 11 3 شمال جنوب دارد دارد 144.8 35.272.219 5.107.417.343
62 A12 12 2 شمالغربی دارد دارد 117.4 35.272.219 4.139.194.926
63 B12 12 2 جنوبغربی دارد دارد 118.5 35.974.502 4.261.179.814
64 C12-13 12 4 سه بر غربی دارد دارد 297.2 35.621.614 10.586.743.639
65 D12 12 2 شمالشرقی دارد دارد 117.4 35.272.219 4.139.194.926
66 E12 12 2 جنوبشرقی دارد دارد 118.5 36.330.920 4.303.397.464
67 F12-13 12 4 سه بر شرقی دارد دارد 297.2 35.621.614 10.586.743.639

قيمت هاي فوق با احتساب پاركينگ و انباري، هزينه انشعابات آب و برق و گاز مي باشد.

واحدهای فوق توسط دفتر فروش اين شرکت واقع در در شهرک رشديه به فروش می رسد. متقاضيان محترم با شماره تلفن هاي 36690053 يا 36698308 و يا 36698307 تماس و هماهنگي لازم را معمول و سپس اقدام به واريز نمايند.

 
 
 امتیاز دهی
 
امتیاز به این مجموعه

امتیاز دهی: 0 / 0 امتیاز

فقط کاربران ثبت نام شده اجازه امتیاز دادن به این مجموعه را دارند

 نظرات
 
افزودن نظر

فقط کاربران ثبت نام شده اجازه نظر دادن دارند

 

تماس با ما

address آدرس :تبریز، کوی ولیعصر، میدان تختی (شرقی)، نبش خیابان ابن سینا پلاک 51
tell تلفن :33293400 (041)
fax تلفکس :33293403 (041)
e-mail ایمیل :info@baghmisheh.com

خبرنامه

برای دریافت خبرنامه لطفا نام و ایمیل خود را وارد نمایید.
اخبار پروژه ها
اخبار خدمات سرمایه گذاری
 

دریافت بصورت HTML؟

آخرین اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در  سال مالی منتهی بهکسب رتبه اول در سومین دوره انتخاب برترین شرکتهای شمالغرب کشور

سازمان مديريت صنعتي ناحيه شمالغرب كشور از سه سال پيش تاكنون طرحي را به مرحله اجرا در آورده كه طي آن شركتهاي برتر منطقه آذربايجان در حوزه هاي "رشد و بازدهي" ، "اثربخشي در بازارهاي بين المللي" ، "اشتغال" ، استفاده هوشمندانه...

پيش فروش واحدهاي مسكوني

 

پيش فروش واحدهاي مسكوني آپارتماني از پروژه هاي در دست احداث، در رشديه تبريز

فايل...

كسب رتبه نخست بين شفاف ترين شركتها در فرابورس

شركت شهر سازي و خانه سازي باغميشه براساس آخرين رتبه بندي شركت هاي پذيرفته شده در فرابورس، در ارائه به موقع اطلاعات و قابل اتكا بودن اطلاعات به فرابورس رتبه نخست را بين...

اطلاعيه سهامداران

1- اطلاعیه در خصوص پرداخت سود سهامجشنواره ملي بهره وري

شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه در ارديبهشت ماه سال 1393 به دعوت دبيرخانه جشنواره ملي بهره وري در دومين مرحله از پنجمين جشنواره ملي بهره وري شركت كرد.

در اين مرحله جشنواره براي ارائه تجارب موفق در ارتقاي بهره وري از...

شاخص بهره وري

شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه به دعوت كميته ملي پنجمين جشنواره ملي بهره وري در اولين مرحله اين جشنواره كه در سال 1392 برگزار گرديده بود شركت نمود.

در اين مرحله از جشنواره بر اساس محاسبات انجام گرفته از سال 1386 تا 1391...

كسب رتبه 26 از نظر شاخص فروش

شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه در بين 100 شركت برتر منطقه آذربايجان ، رتبه 26 را از نظر شاخص فروش بدست آورده است. اين رتبه بندي توسط سازمان مديريت صنعتي انجام گرفته است.

فايل...

خلاصه گزارش دومين دوره معرفي برترين شركت هاي منطقه آذربايجان

شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه در آخرين رتبه بندي معرفي برترين شركت هاي منطقه آذربايجان در سال 93 جايگاه نخست را در حوزه رشد و بازدهي شركت هاي سهامي عام از آن خود كرد.

اين رتبه بندي...


ادامه اخبار »