اخبار و اطلاعيه سهامداران پرینت

1-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 98/06/31

2- اطلاعیه در خصوص پرداخت سود سهام برای سال مالی منتهی به 97/06/31

3- سهامداران محترم جهت تکمیل اطلاعات سهامداری خود به سامانه https://dara.csdirn.com/sejam مراجعه نمایند.

4- گزارش تفسیری مدیریت 970631

5- صورتهای مالی حسابرسی شده 970631

6- صورتهای مالی حسابرسی شده سال 13950631

7- گزارش حسابرس 960631

8- گزارش هیئت مدیره 970631

9- گزارش هیئت مدیره 960631

10- گزارش هئیت مدیره 950631

 
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!